VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

Enne www.balticlivecam.com (siit alates – Veebileht) kasutama hakkamist palume sul põhjalikult tutvuda veebilehe kasutustingimustega (siit alates – Tingimused).
Veebilehte kasutades nõustud sa täielikult käesolevate Tingimustega.

[1] ÜLDSÄTTED

www.balticlivecam.com’i juhib ja haldab SIA BalticLiveCam (registrikood: 40103894124), siit alates – BalticLiveCam.
BalticLiveCam Veebilehte külastades või Veebilehe kaudu edastava info ja teenuste kasutamisel kinnitad sa, et nõustud nende Tingimustega ning juhindud nendest.

[2] VEEBILEHEL OLEVA INFORMATSIOONI OLEMUS

Kogu veebilehel avaldatud informatsioon ja soovitused on informatiivsed. BalticLiveCam ei garanteeri, et Veebilehel avaldatud informatsioon on alati täpne ning täielik. BalticLiveCam’il on õigus muuta, eemaldada või parandada Veebilehel olevat informatsiooni igal ajal ilma eelneva teavituseta.

[3] AUTORIÕIGUSED

Veebileht sisaldab tekste, videosid, pilte, logosid ja muid materjale, mis on kaitstud autoriõigustega. BalticLiveCam’ile kuuluvad sellel Veebilehel avaldatud materjalidele rakenduvad autoriõigused, omandiõigused ja muud mittemateriaalsed õigused või BalticLiveCam’il on vastavate materjalide omanike poolt väljastatud õigus kasutada neid materjale Veebilehel. Veebilehe sisu osaline või täielik jagamine, kopeerimine või omandamine on keelatud kui vastavate materjalide autoriõiguse või omandiõiguse kandja ei ole andnud selliseks tegevuseks vastavat luba. See keeld ei kohaldu, kui materjale hoiatakse arvutis või prinditakse välja üksnes ja ainult isikliku kasutamise eesmärgil.

Veebilehe sisu tsiteerimine on keelatud vastavalt autoriõiguse seaduses määratud korrale. Kui sisu tsiteeritakse, tuleb viidata allikale, kuid Veebilehel olevate logode ja kaubamärkide jagamine, avaldamine ja kopeerimine on keelatud ilma selliste logode ja kaubamärkide omanike kirjaliku nõusolekuta.

Kui sa soovid selle Veebilehe sisu avaldada mingil moel või teha muid toiminguid, siis võta meiega ühendust. On võimalik, et me oleme valmis vastastikuseks koostööks.

[4] HÜPERLINGID

Kui AnimalLife veebilehel on tekstisiseseid linke, mis viitavad kolmandatele osapooltele, siis ei tuleks neid võtta kui AnimalLife poolseid soovitusi nendel veebilehtedel asuvate toodete või teenuste hankimiseks. Selliste linkide kasutamisel lasub sinul täielik vastutus ning BalticLiveCam ei vastuta sellistel veebilehtedel oleva sisu või kasutuse eest. BalticLiveCam ei ole kinnitanud selliste veebilehtede usaldusväärsust, täielikkust, täpsust ja tõepärasust.

[5] KÜPSISED

BalticLiveCam Veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse su seadme kõvakettal veebilehte külastades. See tekstifail sisaldab informatsiooni, mida kasutatakse vastava veebilehe mugavamaks ja funktsionaalsemaks kasutamiseks külastaja poolt.

Küpsiseid on kahte liiki. Esimesed küpsised on püsiküpsised, mis salvestuvad su seadme kõvakettal teatud ajaperioodiks. BalticLiveCam kasutab selliseid küpsiseid selleks, et jälgida Veebilehe külastajate voogu ning koguda statistilisi andmeid.

Teised küpsised on sessiooniküpsised, mis salvestuvad ajutiselt – seniks, kuni sa oled veebilehel. BalticLiveCam veebiteenuste kasutamiseks pead sa lubama sessiooniküpsiste kasutamist. BalticLiveCam kasutab sessiooniküpsiseid kindlustamaks, et sa saad muretult teostada tehinguid ja muid toiminguid ning sellised küpsised kustutatakse kohe, kui sa oled sulgenud brauseri või lõpetanud toimingud BalticLiveCam veebilehel.

Kui sa ei soovi küpsiseid lubada, saad sa muuta turvasätteid oma veebilehitsejast. Sa võid keelata püsiküpsiste kasutamise veebilehitsejas ning see ei mõjuta Veebilehe funktsionaalsust mitte kuidagi. Kui sa ei luba aga sessiooniküpsiseid, võib juhtuda, et sa ei saa kasutada täielikult kõiki BalticLiveCam veebilehe funktsioone.

[6] ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

BalticLiveCam tagab Veebilehe kasutajate isikuandmete kaitsmise vastavalt Läti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. BalticLiveCam on kohaldanud kõik vajalikud meetmed selleks, et tagada isikuandmete kaitsmise ning vältida ligipääsu andmetele kolmandate poolte poolt.

BalticLiveCam’i veebilehe kaudu esitatud isikuandmeid või muul viisil BalticLiveCam’ile edastatud isikuandmeid ei jagata kolmandate pooltega. Andmeid kasutatakse üksnes valitud teenuste pakkumiseks ning andmeid jagatakse üksnes siis kolmandatele pooltele, kui see on Läti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt nõutud või kui selline andmete jagamine on vajalik BalticLiveCam huvide kaitsmiseks.

Lisaks võidakse su andmeid kasutada BalticLiveCam’i poolt sinuga kontakteerumiseks, sealhulgas reklaaminfo saatmiseks. Kui sa ei soovi reklaampakkumisi ja -infot saada, võid sellest meile e-posti teel teada anda.

Sa pead ühtlasi mõistma, et andmete jagamine veebis ei ole täiesti turvaline. Me ei saa alati tagada andmete täielikku kaitstust ja turvalisust; me tagame üksnes mõistlikud meetmed elektroonilise infovahetuse kaitsmiseks. Sa vastutad andmete eest, mida sa esitad elektrooniliselt. Sulle võidakse anda ligipääs mõningatele meie Veebilehe funktsioonidele, kus on nõutud salasõna. Sa vastutad salasõnade konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest.

[7] TAGASISIDE

Meil on hea meel kuulda tagasisidet ja soovitusi seoses BalticLiveCam Veebilehe sisuga ning me üritame alati täiendada Veebilehte, et see oleks külastajatele huvitav ja informatiivne. BalticLiveCam’il on õigus ainuisikuliselt hinnata, kas soovitatud muudatused on vajalikud ning kuidas neid Veebilehel rakendada.

[8] VASTUTUS

Veebilehel avaldatud sisu on edastatud nii nagu see on ning nii nagu see on saadaval. BalticLiveCam ja kolmandad pooled ei anna ühtegi garantiid Veebilehel oleva sisu suhtes. BalticLiveCam ei vastuta ühegi kulu, kaotuse või kahju (otsene, kaudne, eriline, juhuslik või muu kahju, sealhulgas majanduslikud kahjud või teenimata kasud) eest, mis on seotud Veebilehe kasutamise või külastamisega isegi siis, kui BalticLiveCam on olnud teadlik Veebilehe või sisu puudulikkusest.

Veebilehe sisu on üksnes informatiivse eesmärgiga. Info ei sisalda ning seda ei saa võtta kui pakkumist müüa või jagada tooteid või teenuseid, millele viidatakse Veebilehel.

[9] VEEBILEHE KASUTAMISE PIIRANGUD

BalticLiveCam Veebilehel oleva info eesmärk on informeerida külastajaid teenustest ja toodetest, mida pakub BalticLiveCam ning koostööpartnerid. BalticLiveCam on võtnud kasutusele meetmeid tagamaks, et Veebileht, sellel olev info ja funktsioonid toimiksid tõrgeteta. BalticLiveCam ei garanteeri aga mitte mingil juhul, ei otseselt ega kaudselt, Veebilehel esitatava info uudsust, täpsust ja täielikkust ning ei vastuta selle ega olukorra eest, kui info ei ole kättesaadav põhjustel, mis ei sõltu BalticLiveCam’ist. Veebilehel olevat infot võidakse muuta või kustutada eelneva hoiatuseta. BalticLiveCam ei garanteeri, et Veebileht ja sellega seonduvad teenused toimivad igal ajal ilma igasuguste tõrgeteta.

[10] VEEBILEHE TURVALISUS

Sa ei tohi kahjustada BalticLiveCam’i Veebilehte tahtliku sooviga levitada viiruseid, Trooja hobusid, pahavara või muid materjale, mis võivad kahjustada Veebilehte. Sa ei tohi üritada autoriseerimata ligipääsu Veebilehele, Veebilehe serverile või ühelegi teisele serverile, arvutile või andmebaasile, mis on Veebilehega seotud. Sa ei tohi rünnata Veebilehte ühegi tarkvaraga, sealhulgas tarkvaraga, mis takistab Veebilehe normaalset toimimist.

Me teavitame sellistest rikkumistest koheselt vastavaid ametiasutusi ning teeme nende asutustega koostööd, et takistada edaspidi sellist käitumist. Sellise rikkumise korral peatatakse koheselt su õigus Veebilehte edaspidi kasutada.

BalticLiveCam on võtnud kasutusele vastavad meetmed, tagamaks Veebilehe turvalise kasutamise. Me ei vastuta selle eest, kui meie Veebilehel olev hüperlink, mis viitab kolmanda poole veebilehele, peaks põhjustama sulle kahju või su seadet ründab viirus.

[11] KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

BalticLiveCam’il on õigus muuta nende Tingimuste punkte igal ajal ilma eelneva teavituseta. Seetõttu on oluline põhjalikult tutvuda nende Tingimustega enne Veebilehe kasutamist. BalticLiveCam ei vastuta selle eest, kui sa peaksid saama Veebilehte kasutades kahju, kuna ei tutvunud põhjalikult Tingimustega.

[12] SEADUSANDLUS

Selle Veebilehe toimimine ja käesolevad Tingimused on kooskõlas Läti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Veebilehe Tingimustega seonduvaid vaidlusi lahendatakse üksnes Läti Vabariigi seadusandlusega kooskõlas ning üksnes Läti Vabariigi kohtusüsteemi kaudu.