TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

Prieš naudojantis šiuo www.balticlivecam.com tinklapiu (toliau – tinklapis), kviečiame susipažinti su tinklapio naudojimo sąlygomis (toliau – naudojimo sąlygos).
Pradėjus naudotis šiuo tinklapiu, jūs sutinkate su sąlygomis.

[1] BENDROSIOS

Projektą www.balticlivecam.com vykdo ir įgyvendina SIA BalticLiveCam (registracijos numeris: 40103894124), toliau – BalticLiveCam.
Lankydamiesi BalticLiveCam tinklapyje arba naudodamiesi informacija ir jame nurodytomis paslaugomis arba informacija ir jame pateikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų.

[2] INFORMACIJOS PATEIKIAMOS TINKLAPYJE POBŪDIS

Visa informacija ir rekomendacijos skelbiamos tinklapyje gali būti laikoma informacinio pobūdžio. BalticLiveCam negarantuoja, kad pateikta informacija visuomet yra tiksli ir išsami. BalticLiveCam turi teisę keisti, pašalinti arba iš dalies keisti informaciją pateiktą tinklapyje be iš ankstinio įspėjimo.

[3] INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Tinklapyje pateikiamas tekstas, video medžiaga, nuotraukos, paveikslėliai, logitipai ir kita informacija yra saugoma autorinių teisių ir/arba kitų intelektualinės nuosavybės teisių. BalticLiveCam pasilieka nuosavybės teises, autorių teises ir visas kitas nematerialines teises į šią svetainę ir atskirus jos elementus, arba BalticLiveCam turi atitinkamų teisių turėtojų leidimą naudoti medžiagą tinklapyje. Dalinis arba visiškas publikavimas, platinimas ir turinio kopijavimas yra draudžiamas, nebent turite nuosavybės teisių, autorių teisių ar kitų intelektinių teisių leidimą tokiems veiksmams. Šis draudimas netaikomas, jei informacija laikoma kompiuteryje arba atsispausdinama asmeninam naudojimui.

Turinį leidžiama cituoti tik laikantis taikytinos teisės, reglamentuojančios autorines teises. Jei turinys yra cituojamas, būtina nurodyti jo šaltinį, tačiau, be išankstinio raštiško susitarimo su prekinio ženklo arba logotipo savininku, draudžiama kopijuoti, publikuoti ar skelbti prekinius ženklus arba logotipus esančius šiame tinklapyje.

Jei norite naudotis šios svetainės turiniu, skelbti kai kuriuos elementus arba vykdyti bet kokią kitą veiklą, privalote su mumis susisiekti. Yra tikimybė, kad ateityje bendradarbiausime abipusiai naudingu susitarimu.

[4] HIPERTEKSTO NUORODOS

Kai kurios AnimalLife šiame tinklapyje pateiktos hiperteksto nuorodos gali būti nukreiptos į trečiųjų šalių tinklapius. Tokios nuorodos ir jose pateikiama informacija bei paslaugos nėra patvirtintos ir rekomenduojamos AnimalLife. BalticLiveCam neprisiima atsakomybės už tokių svetainių turinį ir jų prieinamumą, todėl naudojantis tokiomis nuorodomis privalote prisiimti atsakomybę patys. BalticLiveCam negarantuoja tokių tinklapių patikimumo, tikrumo ir tikslumo.

[5] SLAPUKAI

Tinklapis BalticLiveCam naudoja slapukus. Slapukas, tai mažas tekstinis dokumentas, kuris išsaugomas jūsų kompiuterio kietajame diske kai apsilankote tinklapyje. Šis tekstinis dokumentas turi unikalią informaciją, kuri leidžia tinklapiams išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Yra keletas slapukų tipų. Pirmasis tipas – nuolatiniai slapukai, kurie nepašalinami ir lieka jūsų kietajame diske tam tikrą laiko tarpą. BalticLiveCam naudoja nuolatinius slapukus, kad galėtų sekti vartotojų srautą ir rinkti statistinius duomenis.

Kitas tipas – laikinieji slapukai, pašalinami užvėrus naršyklę. Naudodamiesi internetinėmis BalticLiveCam paslaugomis, turite sutikti su laikinųjų slapukų naudojimu. BalticLiveCam naudoja laikinuosius slapukus, kad galėtumėte saugiai atlikti bankines ir kitas operacijas, slapukai pašalinami kai baigiate darbą su BalticLiveCam ir užveriate naršyklę.

Jei nesutinkate naudoti slapukų, galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Galite neleisti tinklapiui naudoti nuolatinių slapukų, tačiau tai neturės jokios įtakos jūsų naršymui šiame tinklapyje. Tačiau, nesutinkant naudoti laikinųjų slapukų, negalėsite pilnai naudotis BalticLiveCam tinklapiu.

[6] ASMENINĖ INFORMACIJA/VARTOTOJŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA

Laikantis įstatymų ir kitų teisių galiojančių Latvijos Respublikoje, BalticLiveCam užtikrina visapusišką jūsų asmeninių duomenų apsaugą. BalticLiveCam ėmėsi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų asmeninių duomenų saugumą ir užkirstų kelią trečiosioms šalims neteisėtai naudotis jūsų duomenimis.

Jūsų įvesti ar pateikti duomenys BalticLive Cam tinklapyje, jokiu būdu negali būti perduoti ir atskleisti trečiosioms šalims. Duomenys gali būti panaudoti tik jūsų pasirinktoms paslaugoms ir tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai arba kitos teisės galiojančios Latvijos Respublikoje, o BalticLiveCam privalo jų laikytis, taip pat tada, kai tai būtina siekiant apginti BalticLiveCam interesus.
Be to, jūsų duomenys gali būti naudojami, tam, kad BalticLiveCam galėtų su jumis susisiekti, o taip pat atsiųsti tam tikros komercinės informacijos. Jeigu nepageidaujate gauti tokio tipo informacijos, visuomet galite mus informuoti el. paštu.

Privalote suprasti, kad duomenų perdavimas internetu nėra visiškai apsaugotas. Negalime garantuoti visapusiško duomenų saugumo; tačiau imamės visų reikiamų priemonių, kad apsaugotume elektroniniu būdu mums siunčiamus duomenis. Esate atsakingi už bet kokį asmeninių duomenų perdavimą. Jums gali būti suteikiama prieiga prie kai kurių mūsų svetainės dalių, reikalaujančių slaptažodžio. Jūs patys esate atsakingi už savo slaptažodžio saugumą ir konfidencialumą.

[7] ATSILIEPIMAI

Mums bus labai malonu gauti jūsų atsiliepimus ir pasiūlymus dėl BalticLiveCam tinklapio turinio, tokiu būdu stengiamės tobulinti svetainę, kad vartotojams būtų paprasta ir patogu ja naudotis. Tačiau, BalticLiveCam taip pat gali įvertinti ar pasiūlymai yra būtini ir kaip juos įgyvendinti, siekiant patobulinti tinklapį.

[8] ATSAKOMYBĖ

Tinklapio turinys pateikiamas toks koks yra ir taip kaip yra. BalticLiveCam arba trečiosios šalys nesuteikia jokių garantijų dėl tinklapio ir jo turinio. BalticLiveCam nėra atsakingi už jokias išlaidas, nuostolius ar žalą (tiesioginę, netiesioginę, specialiąją, atsitiktinę, dėl tam tikrų priežasčių, žalos atlyginimą baudžiant ar įspėjant, įskaitant bet neapsiribojant finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu) kylančius ar kokiu nors būdu susijusius su šio tinklapio lankymu ir naudojimu, net jei BalticLiveCam žinojo apie tinklapio ir jo turinio trūkumus.

Tinklapio turinys yra tik informacinio pobūdžio. Informacijos negalima parduoti ar platinti, taip pat nėra skatinama pirkti ar įsigyti paslaugų ar produktų nurodytų tinklapyje arba per tinklapį.

[9] TINKLAPIO NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Tinklapyje BaltiLiveCam pateiktos informacijos tikslas yra informuoti lankytojus apie paslaugas ir produktus, siūlomus BalticLiveCam ir partnerių. BalticLiveCam pasirūpino, kad tinklapis, jame pateikiama informacija ir paslaugos veiktų sklandžiai ir be klaidų. Vis dėlto, BalticLiveCam bet kokiu atveju tiesiogiai ar netiesiogiai negarantuoja ar neužtikrina bei nėra atsakinga už pateiktos informacijos išsamumą, tikslumą bei naujumą, taip pat ir informacijos nepasiekiamumą ne dėl BalticLiveCam kaltės. Informacija tinklapyje gali būti keičiama ir šalinama be jokio išankstinio įspėjimo. BalticLiveCam negarantuoja, kad tinklapis ir/arba jame pateikiamos paslaugos veiks be jokių klaidų ir trikdžių.

[10] TINKLAPIO SAUGUMAS

Nepažeidinėkite BalticLiveCam tinklapio virusais, Trojanais, kenksminga programine įranga ar kitais būdais, priskiriamais tyčiniam technologijų gadinimui. Neturite teisės į neteisėtą prieigą prie mūsų svetainės bei kitų serverių, kompiuterių ar duomenų bazių priklausančių mūsų tinklapiui. Nenaudokite jokių programinių įrangų, galinčių sutrikdyti įprastą tinklapio veikimą.
Pasiliekame teisę pranešti atsakingoms institucijoms apie bet kokius anksčiau minėtus nusižengimus, be to bendradarbiaujant su šiomis institucijomis galime atskleisti jūsų tapatybę. Padarius tokį nusižengimą, iš jūsų bus atimta teisė naudotis mūsų tinklapiu.

BalticLiveCam ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų saugų naudojimąsi tinklapiu. Tačiau, neprisiimame atsakomybės jei naudojantis mūsų tinklapiu arba hiperteksto nuorodomis į trečiųjų šalių tinklapius, jūsų kompiuteris bus užkrėstas virusais arba kitaip pažeistas ar sugadintas.

[11] SĄLYGŲ PAKEITIMAS

BalticLiveCam pasilieka teisę bet kokiu metu be išankstinio įspėjimo keisti naudojimo sąlygų turinį. Todėl, prieš naudojantis šiuo tinklapiu, svarbu susipažinti su naudojimo sąlygomis. BalticLiveCam neprisiima atsakomybės dėl to, jog nesusipažinote su naudojimo sąlygomis ir dėl to patyrėte tam tikrų nuostolių.

[12] TĖISĖS IR JURISDIKACIJA

Naudojimąsi tinklapiu ir informaciją pateiktą naudojimo sąlygose reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai. Latvijos Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją ir yra vieta, spręsti bet kuriuos ginčus kylančius dėl tinklapio ir naudojimo sąlygų. Ginčo nutarimas turi būti tikras ir pagrįstas Latvijos Respublikos teise.