TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

Prieš naudojantis šiuo www.balticlivecam.com tinklapiu (toliau – tinklapis), kviečiame susipažinti su tinklapio naudojimo sąlygomis (toliau – naudojimo sąlygos).
Pradėjus naudotis šiuo tinklapiu, jūs sutinkate su sąlygomis.

[1] BENDROSIOS

Projektą www.balticlivecam.com vykdo ir įgyvendina SIA BalticLiveCam (registracijos numeris: 40103894124), toliau – BalticLiveCam.
Lankydamiesi BalticLiveCam tinklapyje arba naudodamiesi informacija ir jame nurodytomis paslaugomis arba informacija ir jame pateikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų.

[2] INFORMACIJOS PATEIKIAMOS TINKLAPYJE POBŪDIS

Visa informacija ir rekomendacijos skelbiamos tinklapyje gali būti laikoma informacinio pobūdžio. BalticLiveCam negarantuoja, kad pateikta informacija visuomet yra tiksli ir išsami. BalticLiveCam turi teisę keisti, pašalinti arba iš dalies keisti informaciją pateiktą tinklapyje be iš ankstinio įspėjimo.

[3] INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Tinklapyje pateikiamas tekstas, video medžiaga, nuotraukos, paveikslėliai, logitipai ir kita informacija yra saugoma autorinių teisių ir/arba kitų intelektualinės nuosavybės teisių. BalticLiveCam pasilieka nuosavybės teises, autorių teises ir visas kitas nematerialines teises į šią svetainę ir atskirus jos elementus, arba BalticLiveCam turi atitinkamų teisių turėtojų leidimą naudoti medžiagą tinklapyje. Dalinis arba visiškas publikavimas, platinimas ir turinio kopijavimas yra draudžiamas, nebent turite nuosavybės teisių, autorių teisių ar kitų intelektinių teisių leidimą tokiems veiksmams. Šis draudimas netaikomas, jei informacija laikoma kompiuteryje arba atsispausdinama asmeninam naudojimui.

Turinį leidžiama cituoti tik laikantis taikytinos teisės, reglamentuojančios autorines teises. Jei turinys yra cituojamas, būtina nurodyti jo šaltinį, tačiau, be išankstinio raštiško susitarimo su prekinio ženklo arba logotipo savininku, draudžiama kopijuoti, publikuoti ar skelbti prekinius ženklus arba logotipus esančius šiame tinklapyje.

Jei norite naudotis šios svetainės turiniu, skelbti kai kuriuos elementus arba vykdyti bet kokią kitą veiklą, privalote su mumis susisiekti. Yra tikimybė, kad ateityje bendradarbiausime abipusiai naudingu susitarimu.

[4] HIPERTEKSTO NUORODOS

Kai kurios AnimalLife šiame tinklapyje pateiktos hiperteksto nuorodos gali būti nukreiptos į trečiųjų šalių tinklapius. Tokios nuorodos ir jose pateikiama informacija bei paslaugos nėra patvirtintos ir rekomenduojamos AnimalLife. BalticLiveCam neprisiima atsakomybės už tokių svetainių turinį ir jų prieinamumą, todėl naudojantis tokiomis nuorodomis privalote prisiimti atsakomybę patys. BalticLiveCam negarantuoja tokių tinklapių patikimumo, tikrumo ir tikslumo.

[5] SLAPUKAI

Tinklapis BalticLiveCam naudoja slapukus. Slapukas, tai mažas tekstinis dokumentas, kuris išsaugomas jūsų kompiuterio kietajame diske kai apsilankote tinklapyje. Šis tekstinis dokumentas turi unikalią informaciją, kuri leidžia tinklapiams išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Yra keletas slapukų tipų. Pirmasis tipas – nuolatiniai slapukai, kurie nepašalinami ir lieka jūsų kietajame diske tam tikrą laiko tarpą. BalticLiveCam naudoja nuolatinius slapukus, kad galėtų sekti vartotojų srautą ir rinkti statistinius duomenis.

Kitas tipas – laikinieji slapukai, pašalinami užvėrus naršyklę. Naudodamiesi internetinėmis BalticLiveCam paslaugomis, turite sutikti su laikinųjų slapukų naudojimu. BalticLiveCam naudoja laikinuosius slapukus, kad galėtumėte saugiai atlikti bankines ir kitas operacijas, slapukai pašalinami kai baigiate darbą su BalticLiveCam ir užveriate naršyklę.

Jei nesutinkate naudoti slapukų, galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Galite neleisti tinklapiui naudoti nuolatinių slapukų, tačiau tai neturės jokios įtakos jūsų naršymui šiame tinklapyje. Tačiau, nesutinkant naudoti laikinųjų slapukų, negalėsite pilnai naudotis BalticLiveCam tinklapiu.

[6] ASMENINĖ INFORMACIJA/VARTOTOJŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA

Laikantis įstatymų ir kitų teisių galiojančių Latvijos Respublikoje, BalticLiveCam užtikrina visapusišką jūsų asmeninių duomenų apsaugą. BalticLiveCam ėmėsi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų asmeninių duomenų saugumą ir užkirstų kelią trečiosioms šalims neteisėtai naudotis jūsų duomenimis.

Jūsų įvesti ar pateikti duomenys BalticLive Cam tinklapyje, jokiu būdu negali būti perduoti ir atskleisti trečiosioms šalims. Duomenys gali būti panaudoti tik jūsų pasirinktoms paslaugoms ir tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai arba kitos teisės galiojančios Latvijos Respublikoje, o BalticLiveCam privalo jų laikytis, taip pat tada, kai tai būtina siekiant apginti BalticLiveCam interesus.
Be to, jūsų duomenys gali būti naudojami, tam, kad BalticLiveCam galėtų su jumis susisiekti, o taip pat atsiųsti tam tikros komercinės informacijos. Jeigu nepageidaujate gauti tokio tipo informacijos, visuomet galite mus informuoti el. paštu.

Privalote suprasti, kad duomenų perdavimas internetu nėra visiškai apsaugotas. Negalime garantuoti visapusiško duomenų saugumo; tačiau imamės visų reikiamų priemonių, kad apsaugotume elektroniniu būdu mums siunčiamus duomenis. Esate atsakingi už bet kokį asmeninių duomenų perdavimą. Jums gali būti suteikiama prieiga prie kai kurių mūsų svetainės dalių, reikalaujančių slaptažodžio. Jūs patys esate atsakingi už savo slaptažodžio saugumą ir konfidencialumą.

[7] ATSILIEPIMAI

Mums bus labai malonu gauti jūsų atsiliepimus ir pasiūlymus dėl BalticLiveCam tinklapio turinio, tokiu būdu stengiamės tobulinti svetainę, kad vartotojams būtų paprasta ir patogu ja naudotis. Tačiau, BalticLiveCam taip pat gali įvertinti ar pasiūlymai yra būtini ir kaip juos įgyvendinti, siekiant patobulinti tinklapį.

[8] ATSAKOMYBĖ

Tinklapio turinys pateikiamas toks koks yra ir taip kaip yra. BalticLiveCam arba trečiosios šalys nesuteikia jokių garantijų dėl tinklapio ir jo turinio. BalticLiveCam nėra atsakingi už jokias išlaidas, nuostolius ar žalą (tiesioginę, netiesioginę, specialiąją, atsitiktinę, dėl tam tikrų priežasčių, žalos atlyginimą baudžiant ar įspėjant, įskaitant bet neapsiribojant finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu) kylančius ar kokiu nors būdu susijusius su šio tinklapio lankymu ir naudojimu, net jei BalticLiveCam žinojo apie tinklapio ir jo turinio trūkumus.

Tinklapio turinys yra tik informacinio pobūdžio. Informacijos negalima parduoti ar platinti, taip pat nėra skatinama pirkti ar įsigyti paslaugų ar produktų nurodytų tinklapyje arba per tinklapį.

[9] TINKLAPIO NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Tinklapyje BaltiLiveCam pateiktos informacijos tikslas yra informuoti lankytojus apie paslaugas ir produktus, siūlomus BalticLiveCam ir partnerių. BalticLiveCam pasirūpino, kad tinklapis, jame pateikiama informacija ir paslaugos veiktų sklandžiai ir be klaidų. Vis dėlto, BalticLiveCam bet kokiu atveju tiesiogiai ar netiesiogiai negarantuoja ar neužtikrina bei nėra atsakinga už pateiktos informacijos išsamumą, tikslumą bei naujumą, taip pat ir informacijos nepasiekiamumą ne dėl BalticLiveCam kaltės. Informacija tinklapyje gali būti keičiama ir šalinama be jokio išankstinio įspėjimo. BalticLiveCam negarantuoja, kad tinklapis ir/arba jame pateikiamos paslaugos veiks be jokių klaidų ir trikdžių.

[10] TINKLAPIO SAUGUMAS

Nepažeidinėkite BalticLiveCam tinklapio virusais, Trojanais, kenksminga programine įranga ar kitais būdais, priskiriamais tyčiniam technologijų gadinimui. Neturite teisės į neteisėtą prieigą prie mūsų svetainės bei kitų serverių, kompiuterių ar duomenų bazių priklausančių mūsų tinklapiui. Nenaudokite jokių programinių įrangų, galinčių sutrikdyti įprastą tinklapio veikimą.
Pasiliekame teisę pranešti atsakingoms institucijoms apie bet kokius anksčiau minėtus nusižengimus, be to bendradarbiaujant su šiomis institucijomis galime atskleisti jūsų tapatybę. Padarius tokį nusižengimą, iš jūsų bus atimta teisė naudotis mūsų tinklapiu.

BalticLiveCam ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų saugų naudojimąsi tinklapiu. Tačiau, neprisiimame atsakomybės jei naudojantis mūsų tinklapiu arba hiperteksto nuorodomis į trečiųjų šalių tinklapius, jūsų kompiuteris bus užkrėstas virusais arba kitaip pažeistas ar sugadintas.

[11] SĄLYGŲ PAKEITIMAS

BalticLiveCam pasilieka teisę bet kokiu metu be išankstinio įspėjimo keisti naudojimo sąlygų turinį. Todėl, prieš naudojantis šiuo tinklapiu, svarbu susipažinti su naudojimo sąlygomis. BalticLiveCam neprisiima atsakomybės dėl to, jog nesusipažinote su naudojimo sąlygomis ir dėl to patyrėte tam tikrų nuostolių.

[12] TĖISĖS IR JURISDIKACIJA

Naudojimąsi tinklapiu ir informaciją pateiktą naudojimo sąlygose reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai. Latvijos Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją ir yra vieta, spręsti bet kuriuos ginčus kylančius dėl tinklapio ir naudojimo sąlygų. Ginčo nutarimas turi būti tikras ir pagrįstas Latvijos Respublikos teise.

 

TERMS OF USE OF THE APP

 
 

Terms & Conditions

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to SIA BalticLiveCam.

SIA BalticLiveCam is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The “Webcam | Online HD World” app and “Webcam Online – BalticLiveCam” app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide our Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the “Webcam | Online HD World” app or “Webcam Online – BalticLiveCam” app won’t work properly or at all.

You should be aware that there are certain things that SIA BalticLiveCam will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but SIA BalticLiveCam cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, SIA BalticLiveCam cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, SIA BalticLiveCam cannot accept responsibility.

With respect to SIA BalticLiveCam’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. SIA BalticLiveCam accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The apps is currently available on Android & iOS – the requirements for both systems(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. SIA BalticLiveCam does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android & iOS version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

We may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

 
 

APP Privacy Policy

SIA BalticLiveCam built:

– the “Webcam | Online HD World” app for Android operation system

– the “Webcam Online – BalticLiveCam” app for iOS operation system

as a Free apps. This SERVICE is provided by SIA BalticLiveCam at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at “Webcam | Online HD World” or “Webcam Online – BalticLiveCam” unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.