Vilyuchinsky volcan

fenomeno natural , entorno natural
stream provided by kamchatka