Težo žiočių gamtos draustinis

gamtos reiškinys , natūrali aplinka
stream provided by videocast.fccn