Išlaisvinimo aikštė – Vaizdas iš Latgalos viešbutis

Rezeknė , Latvija
pasirinkti šalį
Latvija
Pasirinkite miestą
Rezeknė

Report a mistake!

Rezeknė, kaip ir Daugpilis, yra Latgalos kultūrinis ir istorinis centras. Šis regionas suvaidino lemiamą vaidmenį skelbiant Latviją nepriklausoma valstybe. Dėl šios priežasties Išlaisvinimo aikštėje pastatytas paminkas, kuris atspindi Latgalos svarbą kovoje dėl nepriklausomybės.
Pamatinis akmuo čia pastatytas 1930 metų pradžioje, nors projektas, kurio rezultatai matomi dabar, buvo parengtas tik 1934 metais. Kompoziciją sudaro trys pagrindiniai elementai: jaunas vyras, plėšiantis grandinę (dažnas daugelio Latvijos paminklų objektas, simbolizuojantis Latvijos žmonių kovą dėl nepriklausomybės), klūpinti ir besimeldžianti „Žmonių dukra” ir jauna moteris su kryžiumi ir į dangų pakeltomis rankomis (simbolizuoja nepriklausomos Latvijos idėją).
Per savo istoriją paminklas išgyveno daug. Antrojo pasaulinio karo metais kelis kartus jis buvo beveik sunaikintas, galiausiai jis buvo išmontuotas 1950-aisiais. Visgi 1992 metais po Latvijos nepriklausomybės atgavimo jis buvo atkurtas. Paminklas „Viskas Latvijai” arba jo nacionalinis vardas – Mara – simbolizuoja naujai atkurtą Respubliką, primena Rezeknės, Latgalos ir visos Latvijos gyventojams apie jų istoriją ir viso regiono reikšmę.